Vzdělání v psychoterapii

Pokud se právě rozhlížíte po terapeutovi vhodném pro vás, nahlédnutí do jeho životopisu vám může pomoci ujistit se, zda se obracíte na člověka na svém místě. Jaký je standart a realita vzdělání terapeutů v České republice se dozvíte v tomto článku.

Vzdělání v psychoterapii je dlouhý a pro terapeuta mnohdy bolestný proces. Nicméně právě poctivost a úsilí, které odborník do svého vzdělání vložil, se pak odráží v terapii samotné a tedy i schopnosti klientovi poskytnout kvalitní službu.

V České republice neexistuje vysokoškolský obor psychoterapie

Přestože psychoterapie je vědní obor, který lze v některých zemích světa studovat, v České republice je nejbližší studiu psychoterapie obor psychologie. Proto ji většina těch, kteří v budoucnu chtějí pracovat s lidmi, volí. Psychologie je nicméně obor, který je svým obsahem obrovský a pokrývá mnoho specializací. Studenti pak prochází předměty od anatomie, přes statistiku až po trénink ve výzkumu samotném.

Přestože většina studentů míří ze školy do praxe kontaktu s lidmi, studium psychologie je ve své podstatě velmi teoretické a především v bakalářském programu se soustředí na trénink absolventů ve vědě samotné - tedy schopnosti nejen formulovat hypotézy, ale i je ověřovat, rozumět výzkumům, umět pracovat s daty a zdroji. 

Co se týče praktických předmětů, aplikací psychologie je mnoho. Studenti prochází povinně předměty jako psychologie práce nebo pedagogická psychologie.

Samotná psychoterapie a poradenství často jsou v osnově zahrnuty často v rámci třeba jen jednoho jediného povinného předmětu

Jistě, v nabídce volitelných seminářů si student může navolit některé, kde si vyzkouší samotný rozhovor nebo si popřemýšlí nad svým vlastním životem, nicméně v celém penzu znalostí je praktická příprava na praktickou pomoc lidem jen doplňkem. 

Jako absolvent psychologie na Univerzitě Karlově vnímám toto studium jako dobrý základ pro další vzdělávání se v psychoterapii. Ano, dobrý základ pro další trénink. Je skvělé, když terapeut má tak široký background, umí si ověřovat hypotézy v odborných zdrojích, zná jiné psychoterapeutické přístupy a má znalosti z psychologie vývojové, osobnosti a psychopatologie. Nicméně to ostatní nutné není.

Za standard pro vzdělání terapeuta je podle European Association for Psychotherapy považováno vysokoškolské vzdělání v humanitní oblasti a kompletní psychoterapeutický výcvik

V praxi proto můžete narazit na psychoterapeuta, který vystudoval psychologii, ale taky třeba sociální práci nebo jiný příbuzný obor. Pokud víte, co od terapeuta zhruba chcete, tato kolonka v životopisu vám může napovědět, zda to od něj můžete i čekat. Z osobních zkušeností bych terapeuta se vzděláním v psychologii (a především psychoterapii - po několik let bylo možné studovat na FSS Masarykovy Univerzity) doporučila. Nicméně mít například terapeuta s orientací v zákonech a sociálních dávkách také nemusí být od věci - obzvláště, když to vaší situaci může prakticky pomoct. 

Vysokoškolské vzdělání je proto jakýsi výchozí svět, ze kterého odborník těží ve svém uvažování a teoretickém přehledu. V přímém kontaktu s klientem by se to ale příliš projevit nemělo. To klíčové pro terapii je především volba psychoterapeutického přístupu (v současnosti jich je ve světě přes 300) a absolvování psychoterapeutického výcviku (v ČR v jednom z více jak 40 soukromých institutů). K obojímu se dostaneme v dalších článcích, kde se obojímu pověnujeme víc do hloubky. 

Absolvovaný psychoterapeutický výcvik by proto měl být podle světových standartů "must have", který byste měli v životopise terapeuta najít. Konkrétní zaměření vysokoškolského vzdělání pak už je spíš pozadí tohohle základního vzdělání v terapii. Nejvíc vám ovšem stejně prozradí až dojem z dotyčného. Tak jako u všech oborů, i v psychoterapii platí (možná snad trojnásob), že je to stejně "o lidech".

Jak vybrat dobrého terapeuta?

Jak vybrat dobrého terapeuta?

Když se o terapii rozhodujete, je to většinou situace, ve které nemáte sil a času nazbyt. Podle čeho v záplavě usměvavých tváří vybrat dobrého terapeuta pro sebe? Na co si dát pozor, na co se v jeho životopise zaměřit a proč se nemusí vyplatit dát na doporučení?

Co dělá cenu psychoterapie?

Co dělá cenu psychoterapie?

O tom, proč je cena terapie, jaká je, se dozvíte v tomto článku. Upřímně se s vámi podělím o skutečné náklady, které psychoterapeut k výkonu své profese má. A dočtete se taky, proč nemusí být nejšťastnější volba snažit se na své vlastní terapii ušetřit volbou "levnějšího" terapeuta.