Principy ochrany a důvěrnosti

Veškerý kontakt (i to, že se mi jen ozvete) považuji za naprosto důvěrný. Je na vás i to, zda mi napíšete ze svého účtu anebo zda vzájemný kontakt budete chtít zcela anonymizovat. Veškeré přístupy do aplikací a kontaktů mám zabezpečené hesly. O klientech si nevedu žádnou evidenci. Pracuji podle vědecky ověřeného přístupu PCA a řídím se etickým kodexem European Association for Psychotherapy.