Aneta Traore Lauterbach, těší mě

V procesu psychoterapie člověk roste, sílí a často doslova rozkvete. Mám obrovské štěstí, že moje práce tomu může napomoct.

14 let praxe v oboru

Mám kompletní psychoterapeutické vzdělání – Psychologii na Univerzitě Karlově, Psychoterapeutická studia na Masarykově univerzitě a 5letý intenzivní výcvik v PCA institutu Praha.

1000+ hovorů

Z dlouhé praxe na krizové lince jsem zvyklá mluvit s dospělými i dětmi o nejrůznějších tématech. Mnohdy i v situacích, kdy jde o život.

100+ klientů v terapii

Přímo psychoterapii se věnuji 10 let, vlastní praxi mám sedmým rokem. Příležitostně vedu skupiny nebo lektoruju, teď např. kurzy krizové intervence Modré linky.

2 lidi – vy a já

Naše sezení bude takové, jaké si ho spolu uděláme. V psychoterapii se opírám o výzkumy účinnosti a etický kodex, zároveň se ale snažím přizpůsobit setkání tak, aby nám v tom oběma bylo dobře.

Jak pracuju

Terapii dělám, protože mě baví, a myslím, že je to na mé práci znát. Jaká jsem, se odráží i ve vztahu s klienty. Zatímco v běžném životě může být nepraktické, že jsem emocionální, mám pomalejší tempo a věci nechávám plynout, v terapii mi to umožňuje dostat se do hloubky k pocitům druhého a plně se ponořit do toho, co je v tu chvíli podstatné.

Lidé, se kterými se setkávám, mě opravdu zajímají. Každý jsme jedinečný, proto mi připadá zbytečné hodnotit a vytvářet si neověřené domněnky. Mnohem přínosnější je naslouchat, snažit se pochopit. To se pak otevře fascinující nový svět, ve kterém je najednou jasně vidět, že v sobě každý máme vnitřní kompas, který nás, pokud mu nasloucháme, vede životem.

Nesnažím se vás proto někam směřovat, podle toho, co si já myslím, že je správné. Na to, co je správné přicházíme společně. A přestože je terapie někdy složitý proces, držím se toho, co je nejpodstatnější – vy a vaše schopnost znovu najít svou cestu.